Hvad er ICDP kort fortalt?

ICDP er den fælles pædagogiske platform på Dagtilbudsområdet. ICDP er et pædagogisk program, der bygger på nyeste forskning inden for relations- og tilknytningsteorier.

Kort fortalt går tilgangen ud på, at barnets trivsel og udvikling er afhængig af gode samspil og relationer med både børn og de nære voksne. Det handler om, som voksen, om at se barnet indefra og se sig selv udefra. En anerkendende tilgang i pædagogikken er omdrejningspunktet og understøtter barnets inklusion i fællesskabet.

Intet barn er et problem i sig selv: Når børn er i vanskeligheder, så har den voksne ansvaret.

I kan finde meget mere på nettet, hvis I søger på emnet 👍

Del siden